International Competitiveness Promotion by the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA)

 

International Competitiveness Promotion by LIAA

On the 4th of October 2022, “Media Expo Alliance SIA” Ltd. signed an agreement with Nr. SKV-TL-2022/53 with the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) for the project “Increasing the international competitiveness of Latvia in the field of tourism”, which is co-financed by the European Regional Development Fund.

Līgums par atbalsta saņemšanu no LIAA

“Media Expo Alliance” SIA ir noslēdza 04.10.2022. līgumu Nr. SKV-TL-2022/53 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par atbalsta saņemšanu pasākuma „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrisma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.